dr hab. n. med. Andrzej Nowicki ISPL NOW-MED
ONKOLOGIA KRIOCHIRURGIA CHIRURGIA
FLEBOLOGIA PROKTOLOGIA
Bydgoszcz Now-Med
dr hab. n. med. Andrzej Nowicki, prof. UMK
Strona główna

Onkologia

Kriochirurgia

Chirurgia

Flebologia

Proktologia

Praca naukowo-badawcza

Lekarz

KONTAKT

Adresy, linki


Chirurgia
jednego dnia


Lekarz
ANDRZEJ NOWICKI

Nowicki Andrzej, ur. 6.11.1950 r.
1975 r. - lek. med. WAM
1987 r. - dr n. med. Centrum Onkologii - Instytut Warszawa - "Znaczenie rokownicze niedrożności mechanicznej u chorych z rakiem jelita grubego".
Specjalizacja - chirurgia ogólna II st., chirurgia onkologiczna II st.
Ost. - Kierownik Okręgowej Poradni Onkologicznej WSZK w Bydgoszczy, Ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej RCO w Bydgoszczy.
Aktualnie - Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Onkologicznego.

W 1995 r. pobyt w Szpitalu Uniwersyteckim w Calgary (Kanada) - wizytujący profesor.
Od 1991 do1998 roku współpracował z prof. W. Jędrzejczakiem - Kierownikiem Zakładu Immunologii CSK WAM w Warszawie oraz z zespołem kierowanym przez prof. dr hab. n. med. Bronisława Zacharę. Wraz z zespołem prof. dr hab. n. med. Bronisława Zachary w roku 1993 otrzymał II nagrodę Bydgoskiej Fundacji Onkologicznej za pracę pt. "The distribution of selenium and glutathione peroxidase in blood and malignant tissue of breast cancer patients". W 1994 roku otrzymał indywidualną nagrodę Bydgoskiej Fundacji Onkologicznej za cykl prac nad aktywnością makrofagów w zwalczaniu nowotworów. SZ - proktologia, flebologia, kriochirurgia, immunologia nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem nieswoistej immunoterapii nowotworów badania doświadczalne i kliniczne. 1998 r. Dr hab. n. med. WAM - "Wykorzystanie lipopolisacharydów pałeczek okrężnicy w leczeniu nowotworów złośliwych. Badania doświadczalne i próby kliniczne". IO - wykazanie, że makrofagi wytwarzane pod wpływem M-CSF nie pełnią funkcji przeciwnowotworowych, a pełnią rolę pro nowotworową w regulacji wytwarzania włókien tkanki łącznej stanowiącej podścielisko guzów oraz w regulacji wytwarzania naczyń krwionośnych odżywiających guz. Z dniem 01.12.2007 r. mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Nurkowanie Nurkowanie

Powrót   Do góry  

proktolog


Onkologia Kriochirurgia Chirurgia Flebologia Proktologia
Bydgoszcz Inowrocław Chojnice TucholaHome