dr hab. n. med. Andrzej Nowicki ISPL NOW-MED
ONKOLOGIA KRIOCHIRURGIA CHIRURGIA
FLEBOLOGIA PROKTOLOGIA
Bydgoszcz Now-Med
dr hab. n. med. Andrzej Nowicki, prof. UMK
Strona główna

Onkologia

Kriochirurgia

Chirurgia

Flebologia

Proktologia

Praca naukowo-badawcza

Lekarz

KONTAKT

Adresy, linki


Chirurgia
jednego dnia


Praca naukowo-badawcza
ROZPRAWY, PRACE, PUBLIKACJE, ARTYKUŁY, PATENTY...

dr hab. n. med. ANDRZEJ NOWICKI Opubliowane prace:
110 publikacji w czasopismach recenzowanych, w tym pierwszym autorem w 67 (73%).

Dorobek dydaktyczny:
Promotor prac doktorskich - 3 i 37 prac magisterskich.

Najnowsze publikacje:

 1. Nowicki A., Stogowska I.: Wczesne wyniki badania profilaktycznego wykrywania raka piersi. Ginekol. Pol. 2007, 78, 464-470.
 2. Nowicki A., Kowalska J.: Epidemiologia raka pluca w Koninie i Pile w latach 1003-2002 w miastach o odrębnej strukturze geograficzno-przemysłowej. Współcz. Onk.. 2007, 11, 29-36.
 3. Nowicki A., Maruszak M.: Zaawansowany rak skóry leczony za pomocą kriochirurgii. Wczesny wynik leczenia. Acta Bio-Optica Inf. Med. 2007, 13, 66-67.
 4. Nowicki A., Staniewska J., Tesmer I.: Ocena jakości życia chorych na raka gruczołu krokowego hospitalizowanych w trakcie radioterapii radykalnej. Część I. Wspołcz. Onk. 2007, 11, 412-418.
 5. Nowicki A., Miłecka A.: Wyniki badań profilaktycznych w kierunku raka piersi realizowanych w latach 2004-2005 w powiecie sierpeckim. Wspólcz. Onk. 2007, 11, 437-443.
 6. Nowicki A., Staniewska J., Tesmer I.: Ocena jakości życia chorych na raka gruczołu krokowego hospitalizowanych w trakcie radioterapii radykalnej. Część II Współcz. Onk.2007, 11, 449-454.
 7. Nowicki A., Ostrowska Ż.: Akceptacja choroby przez chore po operacji raka piersi w trakcie leczenia uzupełniającego. Pol Merk. Lek. 2008, 143, 5-9.
 8. Andrzej Nowicki, A. Szwed, R. Laskowski: Depresja i lęk u kobiet przed i po amputacji piersi. Pol. Przegl. Chir. 2008 T. 80 nr 7, s. 673-686.
 9. Andrzej Nowicki, A. Sędłak, Janusz Kowalewski: Choroby współistniejące a chorobowość pooperacyjna u chorych operowanych z powodu raka płuca i nowotworu przerzutowego. Współ. Onkol. 2008, T. 12 nr 2, s. 65-70.
 10. Andrzej Nowicki, A. Gumińska, J. Kowalewski. Ocena odżywienia i odżywiania się chorych na nowotwór płuca. W: Interdyscyplinarny wymiar promocji zdrowia rodziny. Pod red. Marka Grabca. Bydgoszcz: "Scrypt", 2008, s. 157-159
 11. Andrzej Nowicki red. Pielęgniarstwo onkologiczne. Poznań: Termedia, 2009, 318 s.
 12. Nowicki A., Kwasińska E., Rzepka M., Walentynowicz M., Grabiec M.: Wpływ choroby na życie emocjonalne kobiet po operacji raka piersi zrzeszonych w klubach "Amazonka". Annales Academie. Medicae Stetinensis 2009, 55, 3, 40-44.
 13. Andrzej Nowicki red. Pielęgniarstwo onkologiczne. Poznań: Termedia, 2009 318 s.
 14. M. Trojański, Andrzej Nowicki: Nastawienie chorego do choroby nowotworowej. W: Pielęgniarstwo onkologiczne. Pod red. Andrzeja Nowickiego. Poznań: Termedia, 2009 s. 9-17.
 15. Marzena A. Humańska, Andrzej Nowicki: Postępowanie alternatywne i uzupełniające u chorych onkologicznie. W: Pielęgniarstwo onkologiczne. Pod red. Andrzeja Nowickiego. Poznań: Termedia, 2009 s. 39-49.
 16. Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Andrzej Nowicki: Postępowanie pielęgniarskie w chirurgii onkologicznej. W: Pielęgniarstwo onkologiczne. Pod red. Andrzeja Nowickiego. Poznań: Termedia, 2009 s. 103-114.
 17. Maria T. Szewczyk, Andrzej Nowicki, Justyna Cwajda-Białasik: Postępowanie pielęgniarskie w chirurgii raka piersi: W: Pielęgniarstwo onkologiczne. Pod red. Andrzeja Nowickiego. Poznań: Termedia, 2009 s. 175-186.
 18. Andrzej Nowicki, K. Rzepka: Rola pielęgniarki w chirurgii jednego dnia. W: Pielęgniarstwo onkologiczne. Pod red. Andrzeja Nowickiego. Poznań: Termedia, 2009 s. 95-102.
 19. Aneta Dowbór-Dzwonka, Andrzej Nowicki. Rola pielęgniarki w opiece nad chorym ze stomią. W: Pielęgniarstwo onkologiczne. Pod red. Andrzeja Nowickiego. Poznań: Termedia, 2009 s. 233-253.
 20. Nowicki A., Kwasińska E., Rzepka M., Walentynowicz M., Grabiec M.: Wplyw choroby na życie emocjonalne kobiet po operacji raka piersi zrzeszonych w klubach "Amazonka". Annales Academie. Medicae Stetinensis 2009,55,3,40-44.
 21. Nowicki A, Ponczek D: Współczesne Strategie zapobiegania chorobom nowotworowym. Wprowadzenie. W: Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej. Tom II. Warszawa: PZWL, 2010, s. 60-71
 22. Rzepka K, Nowicki A.: Zespół zmęczenia u chorych na raka piersi Współ. Onkol., 2010.14,5, 321-325.
 23. Farbicka P, Nowicki A: Selected aspects of palliative care and quality of life at the terminal stage of neoplastic disease. Współ. Onkol. 2012;16: 506-511.
 24. K. Rzepka, Andrzej Nowicki: Rola pielęgniarki w postępowaniu z zespołem zmęczenia u chorych na raka piersi.Probl. Pielęg. 2012; 20:. 133-136.
 25. Farbicka P, Nowicki A:Palliative care in patients with lung cancer. Współ. Onkol. 2013 T. 17 nr 3 s.238-245.
 26. Nowicki A, Jeziorska M, Farbicka P: Stosowanie metod komplementarnych w zmniejszaniu bólu, lęku, depresji i zaburzeń nastroju u kobiet leczonych z powodu raka piersi.Nowotwory 2013; 63: 8-15.


Członkostwo w organizacjach:
Dr hab. n. med. Andrzej Nowicki, prof. UMK jest członkiem:
Towarzystwa Chirurgów Polskich
Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
Polskiego Klubu Proktologicznego

Członek Rady Naukowej i recenzent czasopism:
Współczesna Onkologia - Contemporary Oncology
Journal of Nursing & Care
Global Journal of Breast Cancer Research

Powrót   Do góry  

proktolog


Onkologia Kriochirurgia Chirurgia Flebologia Proktologia
Bydgoszcz Inowrocław Chojnice Tuchola



Home